Blues middagen

Elke 3e zondagmiddag van de maand

Sinds mei 2019 wordt er elke 3e zondagmiddag van de maand een bluesmiddag geprogrammeerd. Tussen 15.00 en 19.00 uur met optredens en/of video/youtube opnames. Dit alles op initiatief van Geertje van den Berg die deze middagen coördineert en mee organiseert. Vanaf de eerste editie zijn deze bluesmiddagen een groot succes. Het duurde niet lang dat de fervente bluesliefhebbers Muziekcafé Lohengrin wisten te vinden en er nu regelmatig, vanuit de verre omgeving, komen genieten van de bluesmuziek. Ken jij bluesbands/muzikanten die willen komen spelen, laat het ons (en hun) weten. Hoort zegt het voort!
Contact over de bluesmiddagen: Geertje van den Berg  blues@muziekcafelohengrin.nl

Geertje van den Berg
Programmeur blues-middagen

Geertje meldde zich bij Muziekcafé Lohengrin en maakte het statement dat er meer bluesmuziek moest komen. Ze kreeg ze de kans om daar iets aan te doen en dit leidde tot de succesvolle maandelijkse Zondag bluesmiddagen!

 

DISCLAIMER
* Er kunnen van alle activiteiten audiovisuele opnamen gemaakt worden. De organisatie van “Muziekcafé Lohengrin” behoudt zich het recht voor om deze opnamen naar eigen goeddunken voor eigen publiciteitsdoeleinden te gebruiken
* De organisatie van “Muziekcafé Lohengrin” heeft geen invloed op het tot stand komen of uitwerken van het gespeelde repertoire. Derhalve kunnen er door deelnemers ook geen auteursrechten worden ontleend aan de uiteindelijk gespeelde muziek
* De organisatie van “Muziekcafé Lohengrin” is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van instrumenten, apparatuur of materialen die door deelnemers zijn ingebracht
* Elke deelnemer aan de activiteiten van “Muziekcafé Lohengrin” is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn meegebrachte instrumenten en materialen
* Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden, regels en reglementen van “Muziekcafé Lohengrin”